RSS

dilluns, 7 de desembre de 2009

Aprenentatge i TIC

Les metàfores de l'aprenentatge amb ordinador
Charles Crook planteja quatre models d'ús i els formula en forma de metàfores. A través d'aquestes metàfores s'explica com la tecnologia ens pot ensenyar o com ens pot ajudar a aprendre en funció del paper que ha de jugar l'ordinador.
Les metàfores de l'aprenentatge amb l'ordinador i associació de cadascuna de les experiències fetes a classe amb aquestes.
- La metàfora de la caixa d'eines: l'ordinador com a eina. L'ús de l'ordinador com una eina de treball. 
Pràctica. Es fa un dictat utilitzant el Word. Després cadascú canvia de lloc i assenyala (amb el marcador groc) els llocs del text del company on creu que hi ha faltes d'ortografia. A continuació cadascú torna al seu text i assenyala en vermell les correccions que fa sobre el que el company li ha assenyalat i en blau els fragments que el company li ha assenyalat i ell creu que ja està bé.
- La metàfora del laboratori: l'ordinador com a simulador. Els simuladors són una evolució dels sistemes tutorials. Permeten un aprenentatge per descoberta en sistemes tancats en els que l'usuari pot manipular diversos paràmetres però no afegir-ne de nous. 
Pràctica. L'usuari pot interactuar amb el sistema dibuixant objectes que seguiran un moviment natural seguint la llei de la gravetat. Baixem la demo del programa Crayon Physics (http://www.crayonphysics.com) hi juguem una estona, tot fent que la rodona s'acosti a l'estrella en cada pantalla.
- La metàfora tutorial: l'ordinador com a tutor. L'ordinador tutoritza el procés d'aprenentatge realitzat per l'estudiant.
Pràctica. Anem a la "Zona Clic" (http://clic.xtec.cat) i executem l'activitat "Utillatge químic".
- La metàfora de la construcció: l'ordinador com a alumne. Aquesta és una visió de l'ús educatiu de l'ordinador centrat en l'alumne. Ell és qui controla la màquina i no a l'inrevés.
Pràctica. Comentem en què consisteix el llenguatge Logo (http://es.wikipedia.org/wiki/Logo_(infromàtica)).


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada