RSS

dimarts, 8 de novembre de 2011

Desplegament curricular de la competència digital per cicles i àrees

En aquesta publicació podeu trobar novament el resum del capítol 2 “Desplegament curricular de la competència digital per cicles i àrees” del llibre "La competència digital a l'educació primària" Miquel Àngel Prats (coord.) Editorial UOC, 2009, mitjançant la utilització de slideshare, amb les noves aportacions que vau fer a través del Google Docs. Gràcies per la vostra ajuda. Entre tots construïm!

diumenge, 30 d’octubre de 2011

Desplegament curricular de la competència digital per cicles i àrees

En aquesta publicació podeu trobar un breu resum del capítol 2 “Desplegament curricular de la competència digital per cicles i àrees” del llibre "La competència digital a l'educació primària" Miquel Àngel Prats (coord.) Editorial UOC, 2009, mitjançant la utilització de slideshare. 

diumenge, 16 d’octubre de 2011

Experiències didàctiques per treballar la competència digital a l’escola


En aquesta publicació faré un breu resum del capítol 3 “Experiències didàctiques per treballar la competència digital a l’escola” del llibre "La competència digital a l'educació primària" Miquel Àngel Prats (coord.) Editorial UOC, 2009, ja que pot ser un bon recurs  per extreure’n idees per poder aplicar millor la competència digital a l’escola i a l’aula en el nostre futur com a mestres.
En aquest capítol podem trobar quatre exemples de diferents experiències i propostes de projectes per portar la competència digital a l’escola. El  CE Jacint Verdaguer, basada en la competència digital com a “nervi” d’un nou concepte d’escola , i escoles que treballen la competència digital per treballar altres aspectes curriculars i transversals com són l’ Institut Escola Costa i Llobera, Escola Pia de Sarrià  i el  Centre d'Estudis Joan XXIII.
El CE Jacint Verdaguer, és una escola pública de Sant Sadurní d’Anoia i en el llibre podem trobar dos exemples de propostes del centre, són: el pla de treball la fil·loxera i el projecte de treball  la prehistòria. La fil·loxera és una unitat didàctica interdisciplinària adreçada a alumnes de 1er d’ESO en què la majoria de les activitats es fan de manera individual. I, la prehistòria és un projecte de treball amb l’ordinador i es porta a terme a cada nivell des del CS fins a finals d’ESO.
L’Institut Escola Costa i Llobera de Barcelona és una escola pública que utilitza la web de l’escola com a eina pedagògica. El projecte és l’excusa per treballar la competència digital en la intranet de l’escola i sinergies associades.
L’Escola Pia de Sarrià, escola privada concertada de Barcelona, té un projecte pedagògic en format de “gimcana informàtica” que ens convida a fer tot un seguit interessants activitats que reforcen totes i cadascuna de les competències que es volen treballar. 
L’activitat consisteix a fer una gimcana informàtica en la qual, amb un processador de textos, es plantegen una sèrie de proves en forma de pregunta sobre temes relacionats amb la vida quotidiana de l’alumnat i sobre qüestions relacionades amb el tema que estan estudiant, cosa que els obliga a localitzar i a utilitzar diferents cercadors d’Internet, webs temàtics, enciclopèdies en línia i diccionaris, i a exercitar i entrenar els diferents microprocessos com escriure, copiar i enganxar, utilitzar el correu, seleccionar i arxivar la informació, crear carpetes, recuperar la informació... 
Els Jesuïtes de Bellvitge Centre d'Estudis Joan XXIII, institució privada concertada del barri de Bellvitge de l’Hospitalet de Llobregat, duen a terme el projecte “Preparem un viatge”, adreçada a alumnes de cinquè, com a excusa perfecta per desplegar tot un seguit d’estratègies metodològiques grupals i aconseguir així treballar les competències plantejades. 

L’activitat es desenvolupa fonamentalment a l’aula d’informàtica, però està unida a les unitats de programació de coneixement del medi.

El treball està dividit en cinc parts. La primera part és un treball individual, la segona part del projecte proposa un treball per parelles (tutoria entre iguals) i la tasca consisteix en l’elaboració d’un índex, i un treball per equips (col·laboració entre iguals) on la tasca consisteix a agrupar els conceptes que han buscat les parelles i a saber ubicar-los després en els diferents apartats d’un índex que els dóna el professor. Les tres parts restants, són, també, un treball per equips. La tasca que fan en aquests apartats és el tractament de la informació. En la tercera, aprenen a buscar informació, a analitzar-la i a ordenar-la. En la quarta part, treballen la classificació de la informació utilitzant tècniques com resums, mapes conceptuals, esquemes, gràfics... I, en l’última part, aprendran a comunicar, de diferents formes, la informació elaborada.